Pina's Rommelmarkt

Routeplanner
   Uittreksel uit het reglement geldig voor alle organisaties van Pina’s Activities
 
- De verkoop van dranken, voedingsmiddelen en snoepgoed is verboden zonder de
  toestemming van Pina’s Activities.
- De verkoop van dieren, wapens en nieuwe producten is onder geen enkele
   voorwaarde toegelaten.
- Het is strikt verboden om een tombola of andere spelen te houden en kaarten te
  verkopen
- Slechts vooraf betaalde plaatsen worden als ingeschreven beschouwd.
- Inschrijvingen via overschrijving mogelijk na overleg op bankrekeningnummer
  063-2104133-44 (vermeld naam, aantal meters en telefoonnummer)
- De standplaatsen moeten ten laatste om 9u45 ingenomen zijn, niet tijdig
  ingenomen plaatsen vervallen zonder recht van vergoeding.
- Pina’s Activities is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, welke de
  oorzaak ook mogen zijn.
- De standhouders aanvaarden de aangeduide beschikbare ruimte, die reeds
  voorbehouden is op hun naam.
- Iedereen wordt solidair geacht  t.o.v. elkaar, dus wie mee doet, blijft de volledige
  tijd aanwezig met zijn koopwaar tenzij dit op voorhand werd afgesproken met 
  Pina’s Activities. Wie niet solidair is, zal geweerd worden op de volgende
  markten !!!
- Iedereen verlaat zijn standplaats volledig vrij van meegebrachte goederen, zowel
  koopwaar als verloren verpakkingen (hiervoor zal een waarborg van € 5,00 gevraagd
  worden die men pas terugkrijgt bij het verlaten van de zaal, indien ok)
- Pina’s Activities behoudt zich het recht om ongewenste artikelen van de 
  markt te laten verwijderen (Illegale zaken of zaken die niet stroken met de goede
  openbare zeden zijn strikt verboden).
 

 
Copyright © 2005 - 2015 - Pina's Rommelmarkt